04. 09. 2010.

Haos u bh obrazovanju

Piše: Prof.dr. Nermina Zaimović-Uzunović

BiH obrazovanje nalazi se u stanju haosa, sada pred početak nove školske godine. Da je ova tvrdnja tačna, vidi se najbolje na osnovu posljedica koje ukazuju na sve probleme.

Svima je jasno da ni fakultetsko obrazovanje nije nikakva garancija za posao. A sve počinje od političkih odluka.

Skupština posavskog kantona donijela je odluku da će učenike u osnovnim školama ovog kantona učiti samo profesori/učitelji, sa završenim prvim i drugim ciklusom fakultetskog obrazovanja ili 3+2 po Bolonji.


Postoje univerziteti na kojima se normalno za poslove asistenata zapošljavaju kandidati koji su završili samo prvi ciklus obrazovanja. Može se izvući zaključak da su za obrazovanje prvačića potrebni obrazovaniji profesori nego za obrazovanje za sticanje fakultetske diplome. Da li je to jedan od razloga što u izvještajima npr. Svjetske banke stoji da naši završenici sa diplomama imaju nedovoljno znanja i vještina da u BIH vode ozbiljne projekte koji će graditi njenu budućnost.

Početkom ljeta Parlament je odbio zakon po kom se traži da kandidati za polaganje pravosudnog ispita, imaju najmanje 240 ECST bodova ili prevedeno četverogodišnje fakultetsko obrazovanje. Danas i kandidati sa završenim trogodišnjim obrazovanjem , shodno BiH zakonima mogu polagati pravosudni ispit i biti podobni za buduće sudije, tužioce i advokate.

Je li to stvarno znači da najviše škole treba da imaju oni koji će učiti osnovce ili je možda sve ovo rezultat stanja haosa u obrazovanju. Ukoliko se ne naprave temeljne promjene u obrazovnom sistemu, posljedice će biti duge i bolne, jedna generacija građana BiH će ih duboko osjećati.